တရားေတာ္မ်ား (DVD)

ေက်ဇူးရွင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ DVD ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ အေခြေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကို မၾကာမီ ဆက္တက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

   Display # 
# Article Title Hits
1 ေနာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 99
2 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 61
3 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 63
4 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 58
5 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 55
6 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 50
7 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 60
8 မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ တရား (New York 2015) 61
9 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 55
10 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 46
11 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 47
12 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 53
13 ကာမ ႏွင့္ ဓမၼကို ရွာေဖြ (New York 2015) 45
14 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 54
15 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 54
16 ဘဝ သစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၂ (New York 2015) 48
17 ဘဝသစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၁ (New York 2015) 52
18 နာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 53
19 မေျပာမသိ ေျပာမွသိ မေဟာမသိ ေဟာမွသိ (New York 2015) 52
20 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၃ (New York 2015) 52
21 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၂ (New York 2015) 53
22 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၁ (New York 2015) 52
23 တရားကိုျမင္မွ ဘုရားကိုျမင္မယ္ 52
24 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 50
25 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 47
26 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 49
27 ရႈကြက္ ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 47
28 တရားအသိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း 48
29 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 48
30 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 41
31 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ 46
32 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 46
33 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 48
34 အရိယာဟူသည္ 46
35 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 41
36 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 39
37 သမိုင္းရး မွန္ပါေစ 33
38 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ ဓမၼမွတ္တမ္းႏွင့္ၾသ၀ါဒ (ဆစ္ဒနီျမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်) 3727
39 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၁ 825
40 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၂ 537
41 အရိယာဟူသည္ 527
42 ပညတ္၊ ပရမတ္၊ 575
43 တရားကိုျမင္မွ 535
44 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 498
45 ဝိပႆနာအေျခခံႏွင့္ 558
46 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၁ 498
47 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၂ 513
48 ဒုကၡရင္းကာ သုခရွာ 501
49 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 499
50 လမ္းေပၚလူလား 472
51 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 484
52 ႐ႈကြက္ ႐ႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 495
53 ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ 484
54 တရားကိမ္းသူ စိတ္မပူ 510
55 မွန္ပါေစ 481
56 အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္ 622
57 ဘာေၾကာင့္တရားမရၾကသလဲ 473
58 နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာတာလား တရားေတာ္ 448
59 ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 446
60 ေန႕လည္ ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 441
61 မက်န္းမာခ်ိန္ 491
62 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ တရားေတာ္ 487
63 ေသမင္းတမန္ စိမ္ေခၚသံ တရားေတာ္ 498
64 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 436
65 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 441
66 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 439
67 ေကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 428
68 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၁ 537
69 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၂ 462
70 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၃ 458
71 ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 458
72 တေယာဓမၼသုတၱန္၁ 418
73 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၄ 415
74 နိမိတ္ပယ္ပံု 461
75 တေယာဓမၼသုတၱန္၂ 417
76 တေယာဓမၼသုတၱန္၃ 415
77 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ ၂ 409
78 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ 414
79 ကံစြန္႕မွခ်မ္းသာရ 424
80 အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ပါေစ 399
81 အစြဲျဖဳတ္ဖို႕က်င့္သံုးစို႕ 439
82 မီွဝဲထိုက္မမွီဝဲထိုက္ေသာ 407
83 အမတသုခရရိွေစဘို႕ 423
84 ဆံုးမလြယ္သူ 440
85 ခင္ရင္ပူရတယ္ 449
86 လူမိုက္လား၊ လူလိမၼာလား 420
87 အစြဲျဖဳတ္တဲ့စိတ္ 404
88 မိတ္ေဆြေကာင္းလွ်င္နိဗၺာန္၀င္ 455
89 အသိေနာက္မက်ေစနဲ႕ 425
90 အေသမဦးခင္ဉာဏ္ထူး၀င္ 430
91 လမ္းစမေပ်ာက္ၾကပါေစနဲ႕ 443
92 မဟာ သတိပ႒ာနသုတ္ 458
93 ျပင္ခ်ိန္သင့္က ျပင္သင့္ၾက 469
94 ေနမဝင္ခင္ အလွဆင္ 465
95 ဝိပႆနာဥာဏ္ 444
96 လႊမ္းမိုးႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ 438
97 ပန္းတိုင္သို႕ ဦးညႊတ္ႏိုင္ပါေစ 409
98 အႏိႈင္းမဲ့ ဗုဒၶ 489
99 အိေႃႏၵႀကီးေၾကာင္း တရားေကာင္း 455
100 ကံႏွင့္ဆိုင္ရာ ျမတ္ေဒသနာ 464
101 ရွာမွီးျခင္း သုံးပါး 386
102 ဝိပႆနာ ဖိုလ္ မႏ ၱေလး 486
103 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၁ ၁၁ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 445
104 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၂ ၁၂ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 418
105 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၃ ၁၃ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 421
106 အျမင့္ျမတ္ဆုံး စိတ္တလုံ ၉ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 419
107 ပဋိစသမုပၸါဒ္တရားေတာ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 1180
108 သစၥာေလးပါးသိသူႏွင့္မသိသူ (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 765
109 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 734
110 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 617
111 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 636
112 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 640
113 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 550
114 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 557
115 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၄) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 640
116 ႏွလံုးသြင္းမွန္ေသာတာပန္ (သီေပါျမိဳ႔) 798
117 က်င့္နည္းမွန္ကန္ျမတ္နိဗၺာန္ (သီေပါျမိဳ႔) 637
118 ျဖစ္ပ်က္သမ်ပ်က္စီးရ (သီေပါျမိဳ႔) 668
119 အေျခခံဥာဏ္သံုးဆင့္ (သီေပါျမိဳ႔) 663
120 ထင္ရွားအာရုံႏွင့္သိမ္ေမြ႔အာရုံ (သီေပါျမိဳ႔) 656
121 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ေသာကေပ်ာက္ (သီေပါျမိဳ႔) 652
122 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၄) (သီေပါျမိဳ႔) 587
123 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၃) (သီေပါျမိဳ႔) 543
124 အနိစၥလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 701
125 တရားနည္းလမ္းမွန္ကန္ၾကပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 684
126 တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 632
127 ဓမၼအရသာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 627
128 မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 600
129 မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၲရာယ္မ်ား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 641
130 ဒိ႒ိျဖဳတ္၍၀ိပႆနာလုပ္ပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 766
131 မွတ္နည္းမွန္ရန္တရားနာပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 627
132 အနိစၥတရားအျမဲပြား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 609
133 သာသနာၾကံဳခိုက္က်င့္ၾကံလိုက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 642
134 တရားေစာင့္ေရွာက္နိဗၺာန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 584
135 အသိထူးဥာဏ္ထူးရပါေစ (အရွင္သုပီယ) (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 549
136 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္သစၥာေပါက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 559
137 ခႏၶာၾကည့္ကာတရားနာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 516
138 ခႏၶာအေၾကာင္းသံသရာအေၾကာင္း (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 596
139 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍အနိစၥေတြ႔ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 544
140 ေလးစားလိုက္နာတန္ဖိုးထားပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 536
141 အမွားလည္းေပ်ာက္အမွန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 526
142 ဓမၼဒါနအလွဴသာအျမတ္ဆံုးပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 600
143 ခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 591
144 ကုသုိယ္ရွိသူကုသိုယ္ယူ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 621
145 မဂၢဘာ၀နာသတၱိ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 591
146 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ (ရန္ကုန္) 516
147 ခႏၶာအေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္း (ရန္ကုန္) 523
148 သာသနာတြင္းအသိႏွင့္ သာသနာပအသိ (ရန္ကုန္) 558
149 ဓါတ္ကိုကြ်မ္းက်င္နိဗၺာန္၀င္္ (ရန္ကုန္) 546
150 မိုက္သူခံထိုက္သူစံ (ရန္ကုန္) 552
151 ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (ရန္ကုန္) 535
152 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍သိပါေစ (ရန္ကုန္) 516
153 ကုသိုလ္ကံေကာင္းၾကပါေစ (ရန္ကုန္) 577
154 ဆင္းရဲျငိမ္းေၾကာင္းတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 519
155 ဆိုက္ေရာက္ရာမွန္ျမတ္နိဗၺာန္ (ရန္ကုန္) 516
156 တရားစြမ္းရည္ျငိမ္းခ်မ္းသည္ (ရန္ကုန္) 520
157 ကုသိုလ္ျပည့္၀ခ်မ္းသာရ (ရန္ကုန္) 540
158 ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 544
159 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ျမတ္လမ္းညြန္ (ရန္ကုန္) 549
160 ေသမင္းလြတ္ရာဘယ္ေနရာ (ရန္ကုန္) 523
161 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ပါေစ (ရန္ကုန္) 470
162 ၀ိပႆနာထိုက္ေအာင္ရႈပြားေန (ရန္ကုန္) 569
163 ေနာင္တမရက်ပါေစနဲ႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 545
164 အက်င့္မွန္ကန္သတိပဌာန္ (ပဲခူးျမိဳ႔) 525
165 ဘ၀တစ္သက္တာအေျဖရွာ (ပဲခူးျမိဳ႔) 583
166 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 503
167 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 521
168 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 499
169 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 468
170 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 493
171 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 557
172 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 526
173 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 484
174 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 503
175 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 528
176 ေသာကျငိမ္းေအးေနထိုင္ေရး (ပဲခူးျမိဳ႔) 536
177 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 522
178 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၁) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 518
179 ကိုယ့္ကိုယ္ၾကည့္နိဗၺာန္ထိ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 494
180 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျမန္ျမန္လုပ္ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 491
181 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 486
182 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 496
183 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 519
184 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၂) (မိုးညင္း) 497
185 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၁) (မိုးညင္း) 599
186 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၂) (မိုးညင္း) 534
187 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၁) (မိုးညင္း) 590
188 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား(၂) (မိုးညင္း) 509
189 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား (မိုးညင္း) 529
190 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၂) (မိုးညင္း) 500
191 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၁) (မိုးညင္း) 627
192 ေနာင္တမရခင္ၾကိဳျပင္ဆင္ (မိုးညင္း) 808
193 သံသရာခရီးသည္ (မိုးညင္း) 534
194 စိတ္တစ္လံုးပိုင္ (မိုးညင္း) 572
195 ဘ၀သံသရာတရားေတာ္ (မိုးညင္း) 526
196 ၾကံဳခဲလွေသာသာသနာတြင္းအသိ (မိုးညင္း) 551
197 တရားလိုလားဣဒၶိပါဒ္ကိုပြား (မိုးညင္း) 549
198 ေဘးရန္ေပါလွဤေလာက(၁) (မိုးညင္း) 559
199 ရဲရင့္သူတို႔၏ႏွလံုးသား (မိုးညင္း) 541
200 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (၂) (မိုးညင္း) 550
201 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (မိုးညင္း) 530
202 ၂၀၁၁ ဆစ္ဒနီျမိဳ႔-အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား (၀၃-၀၅-၁၁) NEW 743
203 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 852
204 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 663
205 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 634
206 ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 801
207 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 827
208 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 774
209 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 756
210 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 682
211 မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 785
212 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 753
213 မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 666
214 မေမ့နဲ႕ေနာ္ 733
215 လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 771
216 ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 749
217 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 844
218 အရိယာတို႔သေဘာ 927
219 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1177