တရားေတာ္မ်ား (DVD)

ေက်ဇူးရွင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ DVD ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ အေခြေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကို မၾကာမီ ဆက္တက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

   Display # 
# Article Title Hits
1 ေနာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 94
2 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 58
3 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 59
4 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 55
5 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 52
6 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 47
7 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 57
8 မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ တရား (New York 2015) 58
9 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 52
10 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 44
11 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 44
12 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 50
13 ကာမ ႏွင့္ ဓမၼကို ရွာေဖြ (New York 2015) 42
14 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 50
15 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 51
16 ဘဝ သစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၂ (New York 2015) 45
17 ဘဝသစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၁ (New York 2015) 48
18 နာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 49
19 မေျပာမသိ ေျပာမွသိ မေဟာမသိ ေဟာမွသိ (New York 2015) 46
20 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၃ (New York 2015) 49
21 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၂ (New York 2015) 51
22 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၁ (New York 2015) 49
23 တရားကိုျမင္မွ ဘုရားကိုျမင္မယ္ 49
24 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 47
25 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 44
26 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 46
27 ရႈကြက္ ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 44
28 တရားအသိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း 45
29 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 45
30 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 38
31 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ 42
32 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 43
33 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 46
34 အရိယာဟူသည္ 43
35 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 38
36 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 36
37 သမိုင္းရး မွန္ပါေစ 30
38 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ ဓမၼမွတ္တမ္းႏွင့္ၾသ၀ါဒ (ဆစ္ဒနီျမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်) 3668
39 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၁ 822
40 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၂ 534
41 အရိယာဟူသည္ 524
42 ပညတ္၊ ပရမတ္၊ 571
43 တရားကိုျမင္မွ 531
44 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 495
45 ဝိပႆနာအေျခခံႏွင့္ 555
46 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၁ 493
47 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၂ 510
48 ဒုကၡရင္းကာ သုခရွာ 498
49 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 497
50 လမ္းေပၚလူလား 469
51 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 482
52 ႐ႈကြက္ ႐ႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 493
53 ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ 481
54 တရားကိမ္းသူ စိတ္မပူ 508
55 မွန္ပါေစ 479
56 အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္ 619
57 ဘာေၾကာင့္တရားမရၾကသလဲ 471
58 နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာတာလား တရားေတာ္ 445
59 ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 444
60 ေန႕လည္ ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 439
61 မက်န္းမာခ်ိန္ 489
62 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ တရားေတာ္ 483
63 ေသမင္းတမန္ စိမ္ေခၚသံ တရားေတာ္ 495
64 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 434
65 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 439
66 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 437
67 ေကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 426
68 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၁ 535
69 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၂ 460
70 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၃ 456
71 ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 455
72 တေယာဓမၼသုတၱန္၁ 416
73 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၄ 412
74 နိမိတ္ပယ္ပံု 459
75 တေယာဓမၼသုတၱန္၂ 415
76 တေယာဓမၼသုတၱန္၃ 413
77 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ ၂ 407
78 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ 411
79 ကံစြန္႕မွခ်မ္းသာရ 422
80 အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ပါေစ 397
81 အစြဲျဖဳတ္ဖို႕က်င့္သံုးစို႕ 437
82 မီွဝဲထိုက္မမွီဝဲထိုက္ေသာ 405
83 အမတသုခရရိွေစဘို႕ 421
84 ဆံုးမလြယ္သူ 437
85 ခင္ရင္ပူရတယ္ 447
86 လူမိုက္လား၊ လူလိမၼာလား 418
87 အစြဲျဖဳတ္တဲ့စိတ္ 402
88 မိတ္ေဆြေကာင္းလွ်င္နိဗၺာန္၀င္ 453
89 အသိေနာက္မက်ေစနဲ႕ 423
90 အေသမဦးခင္ဉာဏ္ထူး၀င္ 428
91 လမ္းစမေပ်ာက္ၾကပါေစနဲ႕ 441
92 မဟာ သတိပ႒ာနသုတ္ 451
93 ျပင္ခ်ိန္သင့္က ျပင္သင့္ၾက 467
94 ေနမဝင္ခင္ အလွဆင္ 463
95 ဝိပႆနာဥာဏ္ 442
96 လႊမ္းမိုးႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ 436
97 ပန္းတိုင္သို႕ ဦးညႊတ္ႏိုင္ပါေစ 406
98 အႏိႈင္းမဲ့ ဗုဒၶ 487
99 အိေႃႏၵႀကီးေၾကာင္း တရားေကာင္း 453
100 ကံႏွင့္ဆိုင္ရာ ျမတ္ေဒသနာ 462
101 ရွာမွီးျခင္း သုံးပါး 384
102 ဝိပႆနာ ဖိုလ္ မႏ ၱေလး 484
103 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၁ ၁၁ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 442
104 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၂ ၁၂ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 416
105 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၃ ၁၃ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 417
106 အျမင့္ျမတ္ဆုံး စိတ္တလုံ ၉ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 417
107 ပဋိစသမုပၸါဒ္တရားေတာ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 1176
108 သစၥာေလးပါးသိသူႏွင့္မသိသူ (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 763
109 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 732
110 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 615
111 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 630
112 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 638
113 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 547
114 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 553
115 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၄) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 638
116 ႏွလံုးသြင္းမွန္ေသာတာပန္ (သီေပါျမိဳ႔) 796
117 က်င့္နည္းမွန္ကန္ျမတ္နိဗၺာန္ (သီေပါျမိဳ႔) 634
118 ျဖစ္ပ်က္သမ်ပ်က္စီးရ (သီေပါျမိဳ႔) 666
119 အေျခခံဥာဏ္သံုးဆင့္ (သီေပါျမိဳ႔) 660
120 ထင္ရွားအာရုံႏွင့္သိမ္ေမြ႔အာရုံ (သီေပါျမိဳ႔) 654
121 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ေသာကေပ်ာက္ (သီေပါျမိဳ႔) 648
122 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၄) (သီေပါျမိဳ႔) 585
123 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၃) (သီေပါျမိဳ႔) 539
124 အနိစၥလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 698
125 တရားနည္းလမ္းမွန္ကန္ၾကပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 680
126 တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 629
127 ဓမၼအရသာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 625
128 မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 599
129 မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၲရာယ္မ်ား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 638
130 ဒိ႒ိျဖဳတ္၍၀ိပႆနာလုပ္ပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 764
131 မွတ္နည္းမွန္ရန္တရားနာပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 625
132 အနိစၥတရားအျမဲပြား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 605
133 သာသနာၾကံဳခိုက္က်င့္ၾကံလိုက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 639
134 တရားေစာင့္ေရွာက္နိဗၺာန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 581
135 အသိထူးဥာဏ္ထူးရပါေစ (အရွင္သုပီယ) (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 547
136 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္သစၥာေပါက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 557
137 ခႏၶာၾကည့္ကာတရားနာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 512
138 ခႏၶာအေၾကာင္းသံသရာအေၾကာင္း (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 594
139 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍အနိစၥေတြ႔ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 542
140 ေလးစားလိုက္နာတန္ဖိုးထားပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 534
141 အမွားလည္းေပ်ာက္အမွန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 522
142 ဓမၼဒါနအလွဴသာအျမတ္ဆံုးပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 597
143 ခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 587
144 ကုသုိယ္ရွိသူကုသိုယ္ယူ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 618
145 မဂၢဘာ၀နာသတၱိ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 589
146 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ (ရန္ကုန္) 513
147 ခႏၶာအေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္း (ရန္ကုန္) 520
148 သာသနာတြင္းအသိႏွင့္ သာသနာပအသိ (ရန္ကုန္) 556
149 ဓါတ္ကိုကြ်မ္းက်င္နိဗၺာန္၀င္္ (ရန္ကုန္) 544
150 မိုက္သူခံထိုက္သူစံ (ရန္ကုန္) 549
151 ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (ရန္ကုန္) 531
152 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍သိပါေစ (ရန္ကုန္) 513
153 ကုသိုလ္ကံေကာင္းၾကပါေစ (ရန္ကုန္) 574
154 ဆင္းရဲျငိမ္းေၾကာင္းတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 513
155 ဆိုက္ေရာက္ရာမွန္ျမတ္နိဗၺာန္ (ရန္ကုန္) 514
156 တရားစြမ္းရည္ျငိမ္းခ်မ္းသည္ (ရန္ကုန္) 517
157 ကုသိုလ္ျပည့္၀ခ်မ္းသာရ (ရန္ကုန္) 538
158 ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 541
159 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ျမတ္လမ္းညြန္ (ရန္ကုန္) 545
160 ေသမင္းလြတ္ရာဘယ္ေနရာ (ရန္ကုန္) 521
161 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ပါေစ (ရန္ကုန္) 467
162 ၀ိပႆနာထိုက္ေအာင္ရႈပြားေန (ရန္ကုန္) 567
163 ေနာင္တမရက်ပါေစနဲ႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 543
164 အက်င့္မွန္ကန္သတိပဌာန္ (ပဲခူးျမိဳ႔) 522
165 ဘ၀တစ္သက္တာအေျဖရွာ (ပဲခူးျမိဳ႔) 580
166 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 500
167 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 518
168 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 495
169 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 465
170 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 490
171 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 553
172 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 524
173 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 482
174 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 500
175 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 526
176 ေသာကျငိမ္းေအးေနထိုင္ေရး (ပဲခူးျမိဳ႔) 534
177 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 519
178 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၁) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 514
179 ကိုယ့္ကိုယ္ၾကည့္နိဗၺာန္ထိ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 491
180 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျမန္ျမန္လုပ္ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 487
181 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 484
182 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 493
183 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 514
184 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၂) (မိုးညင္း) 495
185 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၁) (မိုးညင္း) 597
186 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၂) (မိုးညင္း) 532
187 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၁) (မိုးညင္း) 588
188 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား(၂) (မိုးညင္း) 507
189 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား (မိုးညင္း) 526
190 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၂) (မိုးညင္း) 497
191 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၁) (မိုးညင္း) 623
192 ေနာင္တမရခင္ၾကိဳျပင္ဆင္ (မိုးညင္း) 805
193 သံသရာခရီးသည္ (မိုးညင္း) 532
194 စိတ္တစ္လံုးပိုင္ (မိုးညင္း) 569
195 ဘ၀သံသရာတရားေတာ္ (မိုးညင္း) 524
196 ၾကံဳခဲလွေသာသာသနာတြင္းအသိ (မိုးညင္း) 548
197 တရားလိုလားဣဒၶိပါဒ္ကိုပြား (မိုးညင္း) 546
198 ေဘးရန္ေပါလွဤေလာက(၁) (မိုးညင္း) 556
199 ရဲရင့္သူတို႔၏ႏွလံုးသား (မိုးညင္း) 538
200 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (၂) (မိုးညင္း) 547
201 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (မိုးညင္း) 526
202 ၂၀၁၁ ဆစ္ဒနီျမိဳ႔-အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား (၀၃-၀၅-၁၁) NEW 741
203 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 849
204 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 660
205 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 630
206 ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 798
207 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 823
208 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 771
209 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 752
210 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 679
211 မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 780
212 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 751
213 မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 664
214 မေမ့နဲ႕ေနာ္ 729
215 လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 767
216 ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 747
217 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 840
218 အရိယာတို႔သေဘာ 924
219 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1173