တရားေတာ္မ်ား (DVD)

ေက်ဇူးရွင္ ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားစခန္းမ်ားတြင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ DVD ၀ိပႆနာ တရားေတာ္ အေခြေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကို မၾကာမီ ဆက္တက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

   Display # 
# Article Title Hits
1 ေနာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 114
2 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 75
3 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 73
4 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 70
5 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 65
6 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 58
7 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 68
8 မလြန္ဆန္ႏိုင္ေသာ တရား (New York 2015) 70
9 ဒိ႒ိျဖဳတ္ အလုပ္ေပးတရား (New York 2015) 63
10 စိတ္ကို ျပဳ ျပင္ (New York 2015) 53
11 ပညာရွိသူ မရွိသူ (New York 2015) 53
12 တရားသိသူ မသိသူ (New York 2015) 61
13 ကာမ ႏွင့္ ဓမၼကို ရွာေဖြ (New York 2015) 53
14 ဓမၼဒီပ ပညာသုတ္ (New York 2015) 63
15 အမွားေပ်ာက္ အမွန္ ေရာက္ (New York 2015) 66
16 ဘဝ သစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၂ (New York 2015) 55
17 ဘဝသစ္ပင္ ယိမ္းယိုင္လွ ်င္ ၁ (New York 2015) 59
18 နာင္တမျဖစ္ခင္ ၾကိဳျပင္ဆင္ (New York 2015) 62
19 မေျပာမသိ ေျပာမွသိ မေဟာမသိ ေဟာမွသိ (New York 2015) 59
20 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၃ (New York 2015) 61
21 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၂ (New York 2015) 61
22 အပယ္ပိတ္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း အပိုင္း ၁ (New York 2015) 59
23 တရားကိုျမင္မွ ဘုရားကိုျမင္မယ္ 59
24 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 60
25 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 53
26 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 55
27 ရႈကြက္ ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 53
28 တရားအသိႏွင့္ ေနထိုင္ျခင္း 54
29 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 59
30 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 49
31 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ 55
32 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 54
33 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 55
34 အရိယာဟူသည္ 52
35 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 46
36 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 45
37 သမိုင္းရး မွန္ပါေစ 39
38 ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ ဓမၼမွတ္တမ္းႏွင့္ၾသ၀ါဒ (ဆစ္ဒနီျမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်) 3786
39 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၁ 831
40 အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ ဘဝ ၂ 543
41 အရိယာဟူသည္ 536
42 ပညတ္၊ ပရမတ္၊ 582
43 တရားကိုျမင္မွ 542
44 သတိေပးလွ်င္ သိေစျခင္ 506
45 ဝိပႆနာအေျခခံႏွင့္ 565
46 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၁ 506
47 အရိယာတို႕ရဲ႕ စံအိမ္ ၂ 519
48 ဒုကၡရင္းကာ သုခရွာ 505
49 ႀကံဳခဲလွစြာ သာသနာ 505
50 လမ္းေပၚလူလား 477
51 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 489
52 ႐ႈကြက္ ႐ႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 499
53 ႐ႈမွတ္ဖြယ္ရာ 488
54 တရားကိမ္းသူ စိတ္မပူ 515
55 မွန္ပါေစ 487
56 အဖိုးထိုက္တန္ သတိပဌာန္ 627
57 ဘာေၾကာင့္တရားမရၾကသလဲ 478
58 နိဗၺာန္သည္ ခ်မ္းသာတာလား တရားေတာ္ 454
59 ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 451
60 ေန႕လည္ ကံျခင္းတူ ေပါင္းေဖၚၾက 445
61 မက်န္းမာခ်ိန္ 495
62 စိတ္ၾကည္လင္မွ ဥာဏ္ျမင္ရ တရားေတာ္ 490
63 ေသမင္းတမန္ စိမ္ေခၚသံ တရားေတာ္ 502
64 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 441
65 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 445
66 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 443
67 ေကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 432
68 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၁ 541
69 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၂ 465
70 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၃ 462
71 ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ 462
72 တေယာဓမၼသုတၱန္၁ 421
73 အလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ ၄ 418
74 နိမိတ္ပယ္ပံု 465
75 တေယာဓမၼသုတၱန္၂ 421
76 တေယာဓမၼသုတၱန္၃ 419
77 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ ၂ 413
78 ေရွ႕ကျဖစ္ပ်က္ေနာက္ကမဂ္ 418
79 ကံစြန္႕မွခ်မ္းသာရ 429
80 အသိမ္ေမြ႕ဆံုးျဖစ္ပါေစ 402
81 အစြဲျဖဳတ္ဖို႕က်င့္သံုးစို႕ 443
82 မီွဝဲထိုက္မမွီဝဲထိုက္ေသာ 412
83 အမတသုခရရိွေစဘို႕ 426
84 ဆံုးမလြယ္သူ 443
85 ခင္ရင္ပူရတယ္ 453
86 လူမိုက္လား၊ လူလိမၼာလား 425
87 အစြဲျဖဳတ္တဲ့စိတ္ 408
88 မိတ္ေဆြေကာင္းလွ်င္နိဗၺာန္၀င္ 458
89 အသိေနာက္မက်ေစနဲ႕ 430
90 အေသမဦးခင္ဉာဏ္ထူး၀င္ 434
91 လမ္းစမေပ်ာက္ၾကပါေစနဲ႕ 447
92 မဟာ သတိပ႒ာနသုတ္ 465
93 ျပင္ခ်ိန္သင့္က ျပင္သင့္ၾက 474
94 ေနမဝင္ခင္ အလွဆင္ 469
95 ဝိပႆနာဥာဏ္ 448
96 လႊမ္းမိုးႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ 441
97 ပန္းတိုင္သို႕ ဦးညႊတ္ႏိုင္ပါေစ 413
98 အႏိႈင္းမဲ့ ဗုဒၶ 493
99 အိေႃႏၵႀကီးေၾကာင္း တရားေကာင္း 459
100 ကံႏွင့္ဆိုင္ရာ ျမတ္ေဒသနာ 469
101 ရွာမွီးျခင္း သုံးပါး 391
102 ဝိပႆနာ ဖိုလ္ မႏ ၱေလး 490
103 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၁ ၁၁ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 449
104 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၂ ၁၂ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 422
105 ေဝဒနာကမၼ႒ာန္း ၃ ၁၃ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 425
106 အျမင့္ျမတ္ဆုံး စိတ္တလုံ ၉ ၄ ၂၀၁၁ မဂၤလာဒုံ 424
107 ပဋိစသမုပၸါဒ္တရားေတာ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 1183
108 သစၥာေလးပါးသိသူႏွင့္မသိသူ (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 773
109 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 737
110 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 622
111 သတိပဌာန္အက်င့္မွန္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 642
112 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၁) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 643
113 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၂) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 554
114 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၃) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 561
115 တရားစခန္းက်င့္စဥ္(၄) (နႏၵသစၥာေက်ာင္း၊အေမရိကန္) 645
116 ႏွလံုးသြင္းမွန္ေသာတာပန္ (သီေပါျမိဳ႔) 802
117 က်င့္နည္းမွန္ကန္ျမတ္နိဗၺာန္ (သီေပါျမိဳ႔) 641
118 ျဖစ္ပ်က္သမ်ပ်က္စီးရ (သီေပါျမိဳ႔) 672
119 အေျခခံဥာဏ္သံုးဆင့္ (သီေပါျမိဳ႔) 665
120 ထင္ရွားအာရုံႏွင့္သိမ္ေမြ႔အာရုံ (သီေပါျမိဳ႔) 663
121 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္ေသာကေပ်ာက္ (သီေပါျမိဳ႔) 655
122 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၄) (သီေပါျမိဳ႔) 596
123 ကမၼဌာန္းက်င့္စဥ္ (၃) (သီေပါျမိဳ႔) 546
124 အနိစၥလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 704
125 တရားနည္းလမ္းမွန္ကန္ၾကပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 688
126 တဆင့္ထက္တဆင့္ျမင့္သထက္ျမင့္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 636
127 ဓမၼအရသာေတြ႔ေအာင္ရွာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 631
128 မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 604
129 မဂ္တားဖိုလ္တားအႏၲရာယ္မ်ား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 645
130 ဒိ႒ိျဖဳတ္၍၀ိပႆနာလုပ္ပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 773
131 မွတ္နည္းမွန္ရန္တရားနာပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 634
132 အနိစၥတရားအျမဲပြား (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 613
133 သာသနာၾကံဳခိုက္က်င့္ၾကံလိုက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 650
134 တရားေစာင့္ေရွာက္နိဗၺာန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 588
135 အသိထူးဥာဏ္ထူးရပါေစ (အရွင္သုပီယ) (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 554
136 ခႏၶာဥာဏ္ေရာက္သစၥာေပါက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 564
137 ခႏၶာၾကည့္ကာတရားနာ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 520
138 ခႏၶာအေၾကာင္းသံသရာအေၾကာင္း (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 599
139 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍အနိစၥေတြ႔ပါေစ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 548
140 ေလးစားလိုက္နာတန္ဖိုးထားပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 541
141 အမွားလည္းေပ်ာက္အမွန္ေရာက္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 529
142 ဓမၼဒါနအလွဴသာအျမတ္ဆံုးပါ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 604
143 ခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္ဥာဏ္နဲ႔ယွဥ္ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 594
144 ကုသုိယ္ရွိသူကုသိုယ္ယူ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 624
145 မဂၢဘာ၀နာသတၱိ (ၾသစေၾတးလ် ၂၀၁၁) 595
146 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ (ရန္ကုန္) 519
147 ခႏၶာအေၾကာင္းတေစ့တစ္ေစာင္း (ရန္ကုန္) 526
148 သာသနာတြင္းအသိႏွင့္ သာသနာပအသိ (ရန္ကုန္) 563
149 ဓါတ္ကိုကြ်မ္းက်င္နိဗၺာန္၀င္္ (ရန္ကုန္) 550
150 မိုက္သူခံထိုက္သူစံ (ရန္ကုန္) 555
151 ခႏၶပဋိစၥသမုပၸါဒ္ (ရန္ကုန္) 539
152 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍သိပါေစ (ရန္ကုန္) 520
153 ကုသိုလ္ကံေကာင္းၾကပါေစ (ရန္ကုန္) 581
154 ဆင္းရဲျငိမ္းေၾကာင္းတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 523
155 ဆိုက္ေရာက္ရာမွန္ျမတ္နိဗၺာန္ (ရန္ကုန္) 521
156 တရားစြမ္းရည္ျငိမ္းခ်မ္းသည္ (ရန္ကုန္) 525
157 ကုသိုလ္ျပည့္၀ခ်မ္းသာရ (ရန္ကုန္) 544
158 ၀ိပႆနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္ (ရန္ကုန္) 548
159 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္ျမတ္လမ္းညြန္ (ရန္ကုန္) 552
160 ေသမင္းလြတ္ရာဘယ္ေနရာ (ရန္ကုန္) 526
161 အမွားေပ်ာက္၍အမွန္ေရာက္ပါေစ (ရန္ကုန္) 475
162 ၀ိပႆနာထိုက္ေအာင္ရႈပြားေန (ရန္ကုန္) 576
163 ေနာင္တမရက်ပါေစနဲ႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 549
164 အက်င့္မွန္ကန္သတိပဌာန္ (ပဲခူးျမိဳ႔) 528
165 ဘ၀တစ္သက္တာအေျဖရွာ (ပဲခူးျမိဳ႔) 587
166 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 506
167 အနိစၥလကၡဏာထင္ပါေစ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 526
168 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 502
169 ဒုကၡလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 472
170 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 497
171 အနတၱလကၡဏာေတြ႔ေအာင္ရွာ(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 561
172 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၁) (ပဲခူးျမိဳ႔) 532
173 ျဖစ္ပ်က္ျမင္ဖို႔က်င့္သံုးစို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 489
174 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔(၂) (ပဲခူးျမိဳ႔) 507
175 ျငိမ္းခ်မ္းေသာဘ၀ပန္းတိုင္ဆီသို႔ (ပဲခူးျမိဳ႔) 533
176 ေသာကျငိမ္းေအးေနထိုင္ေရး (ပဲခူးျမိဳ႔) 541
177 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 527
178 နိဗၺာန္ေရာက္ရန္လမ္းညြန္(၁) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 522
179 ကိုယ့္ကိုယ္ၾကည့္နိဗၺာန္ထိ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 498
180 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ျမန္ျမန္လုပ္ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 495
181 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ(၂) (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 490
182 ဒုကၡရင္းကာသုခရွာ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 502
183 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘ၀ (မူဆယ္ျမိိဳ႔) 523
184 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၂) (မိုးညင္း) 505
185 ၾကိဳးေႀကာင္းဆက္စပ္ ခႏၶာ့ပဋိစသမုပၸါဒ္(၁) (မိုးညင္း) 608
186 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၂) (မိုးညင္း) 537
187 ဥာဏ္ျဖင့္ေ၀ဖန္အေျဖမွန္(၁) (မိုးညင္း) 594
188 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား(၂) (မိုးညင္း) 513
189 ေ၀ဒနာရႈပြားနိဗၺာန္သြား (မိုးညင္း) 534
190 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၂) (မိုးညင္း) 505
191 ရုပ္နာမ္ကြဲ၍ၿဖစ္ပ်က္ျမင္ပါေစ(၁) (မိုးညင္း) 634
192 ေနာင္တမရခင္ၾကိဳျပင္ဆင္ (မိုးညင္း) 812
193 သံသရာခရီးသည္ (မိုးညင္း) 539
194 စိတ္တစ္လံုးပိုင္ (မိုးညင္း) 577
195 ဘ၀သံသရာတရားေတာ္ (မိုးညင္း) 530
196 ၾကံဳခဲလွေသာသာသနာတြင္းအသိ (မိုးညင္း) 555
197 တရားလိုလားဣဒၶိပါဒ္ကိုပြား (မိုးညင္း) 555
198 ေဘးရန္ေပါလွဤေလာက(၁) (မိုးညင္း) 563
199 ရဲရင့္သူတို႔၏ႏွလံုးသား (မိုးညင္း) 547
200 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (၂) (မိုးညင္း) 554
201 အရွိနဲ႔အသိကိုက္ေအာင္ၾကည့္ (မိုးညင္း) 535
202 ၂၀၁၁ ဆစ္ဒနီျမိဳ႔-အလုပ္ေပးတရားေတာ္မ်ား (၀၃-၀၅-၁၁) NEW 747
203 မဟာစည္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ေထရုပတၱိ 857
204 ရုပ္နာမ္ခြဲ၍ ဒိ႒ိျဖဳတ္ 672
205 သူေတာ္ေကာင္း ဥစၥာခုႏွစ္ျဖာ 638
206 ရႈကြက္ရႈခ်က္ပိုင္ပါေစ 806
207 ျပည္႕ဝစုံလင္ နိဗၺာန္ဝင္ 833
208 ပုဂၢိဳလ္ခင္မွ တရားမင္ 782
209 ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ အရိယာေရြးပြဲ 764
210 နီးလွ်က္နဲ႕ေဝး 687
211 မိုက္သူခံ ထိုက္သူစံ 791
212 မရဏလမ္းႏွင့္ အမတလမ္း 759
213 မျပဳမျဖစ္ ျပဳမွျဖစ္ 671
214 မေမ့နဲ႕ေနာ္ 740
215 လမ္းေပၚလူလား လမ္းေခ်ာ္လူလား 776
216 ကိုယ္သာနာ၍ စိတ္မနာၾကပါေစနဲ႕ 755
217 အဓိပၸါယ္ရွိေသာဘဝ 849
218 အရိယာတို႔သေဘာ 932
219 အေဖာ္ေကာင္းရွိပါေစ 1182