သတင္းလႊာ

၂၀၁၁ ေဖေဖာ္၀ါရီ (စကၤာပူ)တရားပြဲသတင္း

We will broadcast Myaut Oo Sayadaw's Dhamma Talk held in Singapore via http://www.livedhamma.com/

ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ ေတာရဓမၼရိပ္သာ Singapore -တရားစခန္းပြဲ
ဆရာေတာ္ေရာက္ရွိမည့္ရက္ -၂ ရက္မတ္လ


ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္လိပ္စာ
Mahamuni Buddhist Society
NO.45, Corporation Rise, 
Taman Jurong
SINGAPORE 618359.
TEL-65-6777 7018 / 91852924

Note: တရားစခန္း၀င္လိုပါက ဗုဒၶဂယာသုခါရာမေက်ာင္းဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္သုပီယသို႔ ၀၁-၀၁-၂၀၁၁ေန႔တြင္ စရင္းစတင္ေပးသြင္းႏုိင္ၾကပါသည္။

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲ ဝါယာမိႏၵ (မဟာကမၼ႒ာနာစရိယ)

ေန႔ရက္။      ။  ၆ရက္ မတ္လ 2011 ပထမပတ္(၂ပတ္တရားစခန္း)


ဆရာေတာ္၏ 2010ခရီးစဥ္မ်ား

သီေပါျမိဳ႕တရားစခန္း....(၂၉.၁၀.၂၀၁၀)မွ(၆.၁၁.၂၀၁၀)ထိ
မန္စံတရားစခန္း......(၇.၁၁.၂၀၁၀)မွ(၉.၁၁.၂၀၁၀)ထိ
နမၼတူ...(၁၀.၁၁.၂၀၁၀)မွ(၁၂.၁၁.၂၀၁၀)ထိ
မအီျမိဳ႕ကထိန္.....(၁၃.၁၁.၂၀၁၀)ထိ
ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ကထိန္တရားစခန္း.....(၁၇.၁၁.၂၀၁၀)မွ(၁.၁၂.၂၀၁၀)ထိ
ပဲခူးတရားစခန္း.....(၅.၁၂.၂၀၁၀)မွ(၁၉.၁၂.၂၀၁၀)ထိ
ရန္ကုန္ပုလဲတရားစခန္း....(၂၀.၁၂.၂၀၁၀)မွ(၃၁.၁၂.၂၀၁၀)ထိ


2011ခုႏွစ္ ဓမၼခရီးစဥ္မ်ား

၁။ (၂.၁.၂၀၁၁) မွ (၁၂.၁.၂၀၁၁) ထား၀ယ္ တရားစခန္း
၂။ (၁၃.၁.၂၀၁၁) မွ (၁၇.၁.၂၀၁၁) ထား၀ယ္ျမိဳ႕ေဟာင္း တရားစခန္း
၃။ (၁၈.၁.၂၀၁၁) ေမာင္မယ္ေရွာင္ ထား၀ယ္ တရားပြဲ
၄။ (၂၃.၁.၂၀၁၁) ၾကက္သံဒိုင္ဘုရား ထား၀ယ္ တရားပြဲ
၅။ (၂၀.၁.၂၀၁၁) မွ (၂၁.၁.၂၀၁၁) မင္းရပ္ ေလာင္းလုံး တရားပြဲ
၆။ (၂၃.၁.၂၀၁၁) ရွင္ပင္ခရုဘုရား ထား၀ယ္ တရားပြဲ
၇။ (၂၄.၁.၂၀၁၁) သေဘာ႕ဆိပ္ရြာ ေလာင္းလုံး တရားပြဲ
၈။ (၂၅.၁.၂၀၁၁) မွ (၄.၁.၂၀၁၁)ထိ ေမာ္္လျမိဳင္ တရားစခန္း
၉။ (၆.၂.၂၀၁၁) မွ (၈.၂.၂၀၁၁)ထိ ေနာင္ပိန္ တရားပြဲ
၁၀။ (၁၁.၂.၂၀၁၁) မွ (၂၀.၂.၂၀၁၁)ထိ မူဆယ္ တရားစခန္း
၁၁။ (၂၃.၂.၂၀၁၁) မွ (၂၇.၂.၂၀၁၁)ထိ မႏၱေလး ေနာင္ရုိးတရားပြဲ
၁၂။ (၃.၃.၂၀၁၁) မွ (၅.၃.၂၀၁၁)ထိ Indonesia ခရီးစဥ္
၁၃။ (၆.၃.၂၀၁၁) မွ (၁၇.၃.၂၀၁၁)ထိ Singapore တရားစခန္း
၁၄။ (၁၈.၃.၂၀၁၁) မွ (၂၇.၃.၂၀၁၁)ထိ စစ္ေတြျမိဳ႕ တရားစခန္း
၁၅။ (၂၇.၃.၂၀၁၁) မွ (၂.၄.၂၀၁၁) ထိ ေက်ာက္ေတာ္ တရားစခန္း
၁၆။ (၃.၄.၂၀၁၁) မွ (၅.၄.၂၀၁၁)ထိ ေျမာက္ဦးျမိဳ႕ နာေရးကူညီမူအသင္းတရားပြဲ
၁၇။ (၇.၄.၂၀၁၁) မွ (၁၈.၄.၂၀၁၁) ရန္ကုန္ (ပုလဲျမိဳ႕) တရားစခန္း သၾကၤန္
၁၈။ (၁၉.၄.၂၀၁၁) မွ (၂၅.၄.၂၀၁၁)ထိ မအီျမိဳ႕ တရားစခန္း
၁၉။ (၂၇.၄.၂၀၁၁) မွ (၇.၅.၂၀၁၁)ထိ Australia ခရီးစဥ္
၂၀။ (၈.၅.၂၀၁၁) မွ (၁၅.၇.၂၀၁၁) USA ခရီးစဥ္