ဆက္သြယ္ရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ရတနာမာရ္ေအာင္ ေတာရဓမၼရိပ္သာ
ႏြယ္သာကီလမ္း၊ ဉာဏရပ္ကြက္၊
ပုလဲၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
Phone: (95) 09-512 9687 (95) 09-2043794

စကၤာပူသို႔ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ကိုေက်ာ္ေဇလွ

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Phone: +65 9106 7934

Last Updated (Sunday, 07 October 2012 12:12)