ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔...

မၾကာမီ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ တရားေတာ္မ်ား၊ ရုပ္သံဖိုင္မ်ား၊ စာအုပ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးစဥ္မ်ားကို ျပည့္စံုေ၀ဆာစြာ တင္ဆက္ပါမည္။


ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ ဓမၼမွတ္တမ္းႏွင့္ၾသ၀ါဒ (ဆစ္ဒနီျမိဳ႔၊ ၾသစေၾတးလ်)ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ အရွင္ဝါယာမိႏၵ၏ အခ်ိန္ျပည္႔ (၇)ရက္ တရားစခန္း

ေန႔ရက္။ ။ (၁.၁၀၂၀၁၂)ညေန(၅)နာရီမွ (၇.၁၀.၂၀၁၂)နံနက္(၈)နာရီထိ
ေနရာ ။ ။ Changi Aloha Fairy Point Chalet 4 (FPC4) (Along to Cranwell Road), Catterick Road, Singapore 508522

(From Tampines mrt, take bus 29. Alight at Old Pier Road Bus Stop, 22nd bus stop from Tampines Mrt Bus Interchange and then along to Cranwell Road and go in Catterick Road. You can see FPC 4.)

ဆက္သြယ္စံုစမ္းလွဴဒါန္းရန္
Mahamuni Buddhist Society, No 8, Blair Road, Singapore 089908
Phone- 67777018, 91852924
ေဒၚတင္တင္ေအာင္ (83856627), ေဒၚစန္းစန္းရီ (90701962), ေဒၚေဌးေဌးမြန္ (92722350)

DVD တရားေတာ္မ်ား

ေက်ဇူးရွင္ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ တရားစခန္းမ်ားတြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ၀ိပႆနာတရားေတာ္ အေခြေပါင္း ၃၀၀ေက်ာ္ကို မၾကာမီဆက္တက္ တင္ဆက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

Click here to watch

ေျမာက္ဦးဆရာေတာ္၏ အထူးအလုပ္ေပးက်င့္စဥ္ တရားစခန္း

ေနရာ - ဘုရားနီဘုရား၊ ငါးဆူဓမၼာ႐ံု ေန႔ရက္ - ၁၉-၀၂-၂၀၁၃ မွ ၂၄-၀၂-၂၀၁၃ အထိ

ေနရာ - ေရႊက်ီးျမင္ဘုရား၊ ေရႊက်ီးနားဓမၼာ႐ံု ေန႔ရက္ - ၂၅-၀၂-၂၀၁၃ မွ ၀၆-၀၃-၂၀၁၃ အထိ

ေနရာ - ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ မဂၤလာဒံု၊ ပုလဲျမိဳ႕သစ္၊ ရတနာမာရ္ေအာင္ေတာရဓမၼရိပ္သာ ေန႔ရက္ - ၀၇-၀၄-၂၀၁၃ မွ ၁၇-၀၄-၂၀၁၃ အထိ